Dokumentären handlar om hur det är att leva med normbrytande funktionalitet i Sverige. Filmen tar sitt avstamp i 20-talets rasbiologi, men fokus ligger på tillämpningen av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Efter filmen följer en paneldebatt med Bengt Westerberg, Andreas Pettersson, Jonas Franksson och Mia Odeh. Moderator är Annika Taesler.