Löneökningar
I avtalet står bland annat att löneökningarna kommer att motsvara det som gäller i andra branscher, det vill säga 7,4 % under två år. Från 1 oktober 2023 ökar lönerna i genomsnitt med 5,77 kronor i timmen, och från och med 1 oktober 2024 ökar de med genomsnitt 5,09 kronor i timmen. Lönehöjningarna gäller de som är anställda på viss tid så länge uppdraget var och vikariat. Lönesamtal ska ske senast 15 december för årets löneökningar.

STILs mål är att alla ska få sin löneökning på novemberlönen. Om lönen inte hinner justeras innan dess kommer höjningen ske retroaktivt, det vill säga betalas ut i efterskott så snart det är möjligt.

Andra ersättningar, OB och jourersättning, höjs med 4,1 % 1 januari 2024 och med till 3,3 % 1 januari 2025. Dessutom höjs lägstalönerna.

Lönekriterier
I avtalet skrivs det också in att lönekriterier alltid ska användas under lönesamtal från och med lönerevisionen 2024. Detta ska dokumenteras skriftligt och undertecknas av arbetsgivaren och den anställde.

Förlängda uppsägningstider
Uppsägningstiderna förändras från och med 1 september 2024. Då kommer uppsägningstiden för viss tid så länge uppdraget varar och vikariat vara en månad efter tio månaders anställningstid. Vid kortare anställningstid gäller fortfarande 14 dagar. Uppsägningstiden är ömsesidig och gäller både arbetsgivaren och den personliga assistenten.

Arbetstider
Ingenting är klart gällande dygnsvila. Istället tillsätts en arbetsgrupp som utreder om någon förändring måste ske i arbetstidsreglerna. I sådana fall börjar de gälla 1 september 2024.

Frågor?
Har du frågor är du välkommen att kontakta Helena Palacios Teillier.