Avtalet säger att det blir lönerevision i april 2021 och i september 2022. Det betyder att det inte blir någon retroaktiv lönehöjning för 2020. Under hela avtalsperioden kommer löneökningen att bli 5,4 procent. 2021 är höjningen 3 procent och 2022 är den 2,4 procent.

Ersättningarna för ob, jour och beredskap höjs från den 1 januari 2021. I avtalet för personliga assistenter finns ingen klumpsumma som i en del andra avtal.

Du hittar information om det nya avtalet nedan.