Erik Ljungberg trodde på språket och språkets kraft i kampen för mänskliga rättigheter. Han startade bloggen Full Delaktighet för att genomlysa samhällets funkofobi och behovet av en samhällsförändring.

Erik var själv en lysande skribent som gärna använde humorn för att visa vilka absurda uttryck förtrycket mot personer med funktionshinder kan ta sig. Bland annat startade han webbsidan Västtragik för att kritisera och belysa den otillgängliga kollektivtrafiken i Göteborg som Västtrafik ansvarar för. Att säga som det är utan omskrivningar, men ändå på ett lättsamt sätt som nådde den breda allmänheten, var hans ledstjärna.

Annika Taesler tilldelas stipendiet

Årets Erik Ljungberg-stipendiat är en strålande skribent i den traditionen. I boken ”Krymplingskortet” genomlyser hon samhällets funkofobi med en skarp genomborrande blick och en strålande formuleringskonst. På ett tydligt, roligt och pedagogiskt sätt beskriver hon hur funktionsförtrycket i Sverige tar sig uttryck 2023. Inbjudande, men utan att ducka för det jobbiga. Lättsamt, men utan rädsla för det komplexa.

För att med humor och skärpa ha blottlagt hur funktionsfullkomlighetsnormen verkar i vårt moderna samhälle tilldelas författaren och journalisten Annika Taesler Erik Ljungbergs stipendium 2023.  

Anders Andrae tilldelas stipendiet

Erik Ljungberg var bra på att identifiera samhällets hinder, men han tyckte det var viktigt att vi inte lät samhället stoppa oss från det vi ville göra och uppnå våra drömmar. Han arbetade med ungdomar med normbrytande funktionalitet för att stärka dem i deras självkänsla och självförtroendet att våga göra det de brann för. Samtidigt som han arbetade för att tillgängliggöra vår omvärld så såg han till att genomföra de drömmar han hade, även när det var svårt och krångligt.

Årets Erik Ljungberg-stipendiat brinner för allas möjlighet att röra sig fritt i naturen. Han arrangerar resor och vandringar i naturen för människor med alla slags normbrytande funktionalitet. De senaste åren har han genomfört en åtta dygns lång vandring utmed Vasaloppsleden under namnet ”Den långa vandringen”. Samtidigt är årets stipendiat en eldsjäl för att tillgängliggöra naturen för alla, och han har kritiserat svenska kommuner för att de inte arbetar med frågan på samma aktiva sätt som man har gjort i Norge.

För sitt sätt att tänka utanför boxen och se tillgänglighet i ett mycket större perspektiv, samt för sin förmåga att möjliggöra allas rätt att vara i naturen tilldelas naturguiden, föreläsaren och tillgänglighetskonsulten Anders Andrae Erik Ljungbergs stipendium 2023.