Den här inbjudan vänder sig till gruppen som kallar sig "STIL going strong" och som var med på Peer support-helgen i Stockholm hösten 2019.

Samtalsledare är Lotta Ottosson och Gilla Andersson.

Anmäl dig senast den 15 mars till Lotta Ottosson, charlotte.ottosson@stil.se

Välkommen!