Peer support betyder att människor med samma typ av erfarenheter delar tankar, tips och erfarenheter för att få stöd och lära av varandra.

Peer supporten riktar sig till dig som är arbetsledare och du kommer prata om saker som rör dig på ett mycket personligt sätt. Det innebär att du och de andra arbetsledarna som deltar behöver känna er trygga med varandra. Därför kommer inte personliga assistenter att delta eller sitta med i rummet under samtalen. Om du känner att du har svårt att delta utan assistans så hjälps vi åt med att hitta en lösning som fungerar för dig.

Lotta Ottosson är samtalsledare för Peer supporten:

"Jag har haft assistans sedan 1995 och vet att det är viktigt att kunna stötta och råda varandra i vår arbetsledarroll och bevara vårt självbe­stämmande. Jag ser fram emot att träffa er och utbyta de erfarenheter vi har".
Lotta Ottoson, medlem i STIL

Anmäl dig till Lotta senast den 22 januari på charlotte.ottosson@stil.se