Det är svårt att få mer assistans efter att man fyllt 65 trots att behovet många gånger ökar. Det och massor av annat kan vara skönt att dela och ge varandra stöd och råd kring.

Wenche Willumsen är samtalsledare. Anmäl dig till henne på willumsen.wenche@gmail.com senast den 7 maj.

Välkommen!