Att vara arbetsledare eller medarbetsledare kräver ibland att du måste hantera konflikter som uppstår i din assistans. Det är inte ovanligt att känna obehag inför en sån situation.

Vill du utbyta erfarenheter med andra och få tips på sånt som gör det lite lättare? Då är den här kursen för dig. Den lär dig hur du lättare har svåra samtal och hanterar konfliktsituationer.

Kursledare är Ulrika Jönsson på STIL och du anmäler dig till Lotta Ottosson senast den 27 maj.