Kursen är en tre timmar och ger en introduktion till att jobba på ett ergonomiskt sätt för att undvika arbetsskador. 

Vi har ett antal platser så skynda att anmäla dig och/eller din assistent. 

För mer information om kostnad och annat, kontakta Ulrika Jönsson. Din anmälan vill vi ha senast den 10 mars.

Väl mött!