Den här kursen är full. Se nytt tillfälle den 7 maj.

Välkommen till en utbildning i Hjärt- och lungräddning i Farsta. Utbildningen vänder sig till arbetsledare och assistenter i STIL.

Utbildningen är grundläggande i HLR och innehåller delar som:

  • Medvetandekontroll
  • Andningskontroll
  • HLR (kompressioner och inblåsningar)
  • Luftvägsstopp
  • Hjärtstartare, instruktioner i var hjärtstartare finns och hur man använder en

Det blir praktiska övningar under ledning av en instruktör från HLR-gruppen.

Din anmälan vill vi ha senast den 10 april.

Väl mött!