På den här utbildningen går vi bland annat igenom grunderna i LSS, sekretess, arbetsmiljö, arbetsolyckor och missförhållanden. Vi lägger stort fokus på Independent Living, STILs grundläggande ideologi, och berör också delar som att vara minderårig arbetsledare i STIL med mera.

Det kommer att finnas mycket tid till frågor, reflektioner och tankar kring hur det är att jobba som personlig assistent i en Independent Living-organisation som STIL.

Välkommen med din anmälan senast den 8 augusti. Meddela om du behöver logi. Det finns rum bokade för den som behöver 11-12 september.