På den här kursen går igenom vad assistansersättningen går till, som löner och lönebikostnader, assistansomkostnader, arbetsmiljö- och personalkostnader,
arbetskläder.

Vi pratar om redovisning, hur man får ersättning och vad som är ett godkänt underlag. Vi diskuterar förmåner och assistentrum, med mera.

Anmäl dig till ekonomi@stil.se senast den 24 maj.