Personlig assistans är självbestämmande
Assistent och arbetsledare.
STIL påverkar EU
Personer i rullstol utanför europaparlamentet i Bryssel
STILs principer
En person läser tal vid ett torg.

Välkommen till STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

STIL är en förening av personer med funktionsnedsättning. STIL har funnits sedan 1984. Vi var först i Sverige med personlig assistans.

Det är tack vare STIL som vi har rätt till personlig assistans. STILs modell av personlig assistans är förebild till personlig assistans enligt LSS. Många andra assistansanordnare säger att du får bestämma själv. Men de ser på assistans som vård eller omsorg. De lyssnar på politiker och media som kallar oss svaga och sjuka. Vi i STIL har inte ändrat vårt sätt att se på personlig assistans sedan 1984. Vi som har personlig assistans är de riktiga experterna på vad vi behöver i våra liv. Du ska ha makten i ditt eget liv.

Därför är STIL ett rikstäckande kooperativ utan vinstintresse. Alla i styrelsen har personlig assistans. Många som jobbar på kontoret har personlig assistans. Att ha självbestämmande betyder att ha makten över sitt liv och sin personliga assistans. Om du behöver stöd är det STILs ansvar att se till att du får det.