Peer Support är grupper där vi delar erfarenheter av att ha personlig assistans och där du får kunskap och stöd i att forma den assistans du vill ha. Det är en metod som har använts länge inom Independent Living.

Du som har din assistans i STIL kan vara med i en grupp om du vill. Du kan också få en mentor via oss.

I Peer Supporten pratar vi utifrån ett tema varje gång. Några exempel kan vara: att arbetsleda varje dag, relationen till assistenterna, ensamhet, stress, kroppen, sorg och om assistenterna måste ha roligt på jobbet. Vi sprider inte det vi har berättat för varandra till någon annan.

Artikel uppdaterad:
2020.12.10