Vaccinationen mot covid-19 har kommit olika långt i olika regioner. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell prioriteringsordning. Vissa regioner vaccinerar dock i en annan ordning. Vaccineringen för personliga assistenter har blivit försenad. Det beror bland annat på att Astra Zenecas vaccin inte ges till personer under 65 år.

Under maj börjar många regioner att vaccinera i fas 4, det vill säga alla vuxna. Behöver dina assistenter intyg att visa upp när de vaccinerar sig så är du välkommen att kontakta STILs kontor.

Du kan hitta information om planeringen i din region på 1177.se. Var vaccineringen sker och hur denna information sprids är olika mellan regioner, och ibland mellan kommuner i samma region. I vissa fall får STIL information av regionen eller kommunen för att sprida vidare till arbetsledare och personliga assistenter, ibland sker det utan vår inblandning.

Titta regelbundet på krisinformation.se, 1177.se eller i appen Alltid öppet, som går att ladda ned, för att får veta det senaste i din region.

Vaccineringen med Astra Zenecas vaccin är igång igen, men bara för personer över 65 år. Läs mer i Folkhälsomyndighetens pressmeddelande. 

Vi informerar alltid dig som arbetsledare så fort vi får reda på något, men det är alltså inte säkert att vi får någon information. Om du inte har fått veta när du blir vaccinerad är det därför bra att du själv tar kontakt med din vårdcentral. Du kan också söka information hos kommunen eller regionen för att få svar. Kontrollera också om du behöver ha något intyg med dig. 

Mer om vaccinet

Det finns flera vaccin mot covid-19. I Sverige, och EU, är än så länge fyra vaccin godkända:

  • Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
  • Covid-19 vaccine Moderna
  • COVID-19 Vaccine AstraZeneca
  • Covid-19 Vaccine Janssen

Vilket vaccin just du får kan inte STIL veta. Det måste du fråga mottagningen som ska vaccinera dig.

Comirnaty tas med två doser med 6 veckors mellanrum.

Covid-19 vaccine Moderna tas med två doser med 3-4 veckors mellanrum.

AstraZenecas vaccin tas med två doser med 9-12 veckors mellanrum. Personer under 65 år som fått den första dosen av Astras vaccin rekommenderas ett annat vaccin i sin andra dos. Men vill de ha Astras vaccin också i andra dosen så har Folkhälsomyndigheten gett klartecken för det.

Vaccinet från Janssen är godkänt men har inte börjat användas i Sverige.

Hos Läkemedelsverket hittar du mer information, exempelvis bipacksedel, om respektive vaccin. Där kan du också rapportera eventuella biverkningar. 

Krisinformation.se har sammanställt vanliga frågor och svar om vaccinet.

Vårdgivarguiden i region Stockholm har också en lista med frågor och svar om vaccinationen. Bland annat finns information om vaccination för personer med kraftig allergi.

Folkhälsomyndigheten har en sida med information om vaccinet på olika språk.

Tänk på att: 

  • Om du nyligen tagit någon annan vaccination, till exempel mot vanlig influensa, måste du vänta i två veckor innan du tar vaccinet mot covid-19.
  • Vaccinet kan ge en del biverkningar, som förkylningssymptom. Det är omöjligt att veta om det är biverkning eller faktisk sjukdom. Om du till exempel får feber måste du därför vara hemma och beställa ett covid-19-test. Det är därför bra att inte alla anställda tar vaccinet samtidigt så att det blir svårigheter att bemanna.
  • Om du tidigare har haft så svåra allergiska reaktionen att det krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus ska du kontakta vården rådgöra innan du tar vaccinet. 
  • Ingen kan tvinga någon att ta vaccin, det står i grundlagen, men det är rekommenderat. Inom personlig assistans är arbetsledare och personlig assistent väldigt nära varandra, vilket gör det ännu viktigare för att smittspridningen ska kunna stoppas. Om du känner en osäkerhet så ska du som personlig assistent prata med din arbetsledare så att ni gemensamt kan komma fram till en lösning. Ni kan ta kontoret till hjälp. 
  • Även om man har fått vaccin ska man fortsätta följa rekommendationerna och vara hemma när man är sjuk. Inget vaccin ger hundraprocentigt skydd.  
  • Det förekommer bedrägeriförsök med erbjudande om vaccination. Var noga med att kontrollera vem som är avsändare/ringer och att informationen stämmer. Använd aldrig ditt BankId utan att vara säker på att du loggar in på rätt ställe. Vaccinationen mot covid-19 är gratis. Om någon vill ha betalt är det bedrägeri. Kontakta STIL om du är osäker. Allt bedrägeri ska polisanmälas.

Assistenter får vaccinera sig på arbetstid

Alla arbetsledare och assistenter har fått brev om att personliga assistenter i STIL får vaccinera sig på betald arbetstid. I brevet finns också information om att du som arbetsledare kan få stöd av STIL om du har assistenter som inte vill vaccinera sig, och du vill att de ska göra det.

Artikel uppdaterad:
2021.05.12

Dokument