Nu rekommenderas alla över 18 år att ta den tredje dosen av vaccin mot corona. Den tredje dosen ska tas sex månader efter den andra. 

Så här ser prioriteringsordningen ut:

  1. Personer boende på särskilt boende, SÄBO, personer med hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre. 
  2. Personer mellan 65 och 79 år samt personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård.
  3. Personer som är 18 år och äldre med insatser enligt LSS, beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och personer som tillhör en medicinsk riskgrupp för svår covid-19-sjukdom. Samt personer mellan 50 och 64 år.
  4. Personer som är mellan 18 och 49 år.

Arbetsledare är med i grupp tre. Det är varje region som bestämmer när grupp tre ska börja erbjudas vaccin. Personer i grupp ett och två får vaccin nu. På 1177.se kan du hitta information om hur vaccinationen går till i din region. Läs också mer på krisinformation.se.

Om du har nedsatt immunförsvar kan du få ta tredje dosen om din läkare bedömer det. Ta kontakt med din vårdcentral eller läkare och säg att du vill vaccinera dig.

Personliga assistenter är fortfarande inte prioriterade. Men Folkhälsomyndigheten säger att ”personal inom LSS” kan få vaccin tidigare om det finns risk att de sprider virus vidare till någon som kan bli allvarligt sjuk i covid-19. STIL arbetar aktivt – precis som vi gjorde med de första vaccineringarna – för att personliga assistenter ska prioriteras! 

Vissa assistenter kan ha fått ett SMS om att de kan boka sin tredje dos via appen Alltid Öppet. Följ i så fall länken och gör det. Personliga assistenter I STIL får vaccinera sig för covid-19 på arbetstid.

STIL har inte fått frågan om att skriva ”vaccinationsintyg” från någon region än, eftersom personliga assistenter inte är med bland dem som rekommenderas den tredje dosen. Vi vet i dagsläget inte om det kommer att behövas sådana intyg – regionerna gjorde på olika sätt för den första vaccindosen. STIL kan som vanligt skriva ett intyg om att assistenten är anställd som personlig assistent i STIL.

Om din assistent inte vill vaccinera sig

Det händer att assistenter inte vill vaccinera sig mot covid-19, trots att du som arbetsledare säger att du vill att alla dina assistenter ska vaccinera sig. Om du är i en sån situation kan du kontakta din arbetsledarpartner. Tillsammans med din arbetsledarpartner kan ni göra upp en handlingsplan för hur ni ska göra.

Via länkarna här nedanför hittar du mer fakta och information om vaccinet, som du kan använda när du pratar med assistenten om vaccinering.

Varför ska jag vaccinera mig? Fem vanliga skäl. Info från 1177.

Film som bemöter myter om covid-vaccin, från Region Stockholms Facebooksida

Krisinformations lista med svar på vanliga frågor vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndighetens information om vaccinationerna på flera olika språk

Hos Läkemedelsverket hittar du mer information, exempelvis bipacksedel, om respektive vaccin. Där kan du också rapportera eventuella biverkningar. 

Tänk på att: 

  • Vaccinet kan ge en del biverkningar, som förkylningssymptom. Det är omöjligt att veta om det är biverkning eller faktisk sjukdom. Om du till exempel får feber måste du därför vara hemma och beställa ett covid-19-test. Det är därför bra att inte alla anställda tar vaccinet samtidigt så att det blir svårigheter att bemanna.
  • Om du tidigare har haft så svåra allergiska reaktionen att det krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus ska du kontakta vården rådgöra innan du tar vaccinet. 
  • Även om man har fått vaccin ska man fortsätta följa rekommendationerna och vara hemma när man är sjuk. Inget vaccin ger hundraprocentigt skydd.  
Artikel uppdaterad:
2021.11.24