Till dig som arbetar som personlig assistent

Nya rekommendationer om att stanna hemma

Enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendation ska den som bor med någon som testat positivt för covid-19 stanna hemma i sju dagar. Det gäller även om man är vaccinerad och inte har symtom. Det beror på att smittan ofta sprids till dem man bor med.

Den som har symtom ska testa sig samma dag och den som inte har symtom ska testa sig efter fem dagar.

Vaccin mot covid-19

Det är viktigt att vaccinera sig. Personliga assistenter i STIL får vaccinera sig på arbetstid. Prata med din arbetsledare om det.

Om du blir sjuk när du arbetar

Om du känner av symtom eller blir sjuk under ett arbetspass behöver du använda skyddsutrustning. Du ska också avsluta ditt pass så fort som möjligt och byta med en annan assistent. Under tiden du är kvar behöver din arbetsledare bestämma vilka arbetsuppgifter som du inte ska fortsätta att göra. Om det går ska du inte vara nära din arbetsledare eller göra sådant som kan föra smitta vidare. När du slutar ska du vara försiktig så att du inte smittar den assistent som börjar. Är det möjligt så kan också din arbetsledare använda skyddsutrustning.

Kontakta också arbetsledarpartnern på STILs kontor eller ring jourtelefonen, tel 070-750 85 91.

Test för covid-19

Nu är rekommendationen om att alla ska testa sig vid symtom tillbaka igen, oavsett om du är vaccinerad eller inte. Du beställer testet själv, gå in på 1177.se och välj din region för att ta reda på vad som gäller där. Kontakta gärna arbetsledarpartnern om du har frågor eller vill diskutera vad som gäller där du bor.

Symtom på covid-19 är halsont, snuva, feber, hosta sjukdomskänsla eller andra symtom på luftvägsinfektion. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om att testa sig och stanna hemma vid symtom.

Test efter utlandsresa

Råden om att testa sig efter utlandsresa har kommit tillbaka. Personer som inte är vaccinerade bör testa sig när de kommer tillbaka till Sverige. De som är vaccinerade uppmanas att testa sig om de får symtom inom två veckor efter att de kommit till Sverige. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Skyddsutrustning

För att hindra smitta och för att du och din arbetsledare ska vara så trygga som möjligt är det viktigt att du följer basala hygienrutiner.

Om din arbetsledare eller någon i hens bostad är sjuk i covid-19 så behöver du använda andningsskydd tillsammans med visir. 

Här finns mer information om skyddsutrustning.

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om hur man hindrar smittspridning och hur skyddsutrustning ska användas. Den riktar sig till vården och vissa saker passar inte in på personlig assistans, men det är fritt fram för alla att gå den.

Om din arbetsledare har beslutsstöd

Om du arbetar för någon som har beslutsstöd kan personen också behöva stöd i att förstå vad som behövs för att fortsätta vara försiktig. Prata alltid först med eventuell medarbetsledare om hur ni ska agera!. Lyft fram det som går att göra, snarare än det som inte går. 

Här finns bildstöd om vad coronaviruset är och om vaccinationen.

Artikel uppdaterad:
2021.11.25

Länkar