Till dig som arbetar som personlig assistent

Från den 1 april gäller dessa förändringar:

  • Möjlighet att söka ersättning för karensavdrag tas bort.
  • Möjlighet att söka smittbärarpenning utan att ha ett läkarintyg tas bort.
  • Du behöver lämna läkarintyg från 8:e sjukdagen igen.

Läs mer på Försäkringskassans coronasida.

Om du blir sjuk

Om du är sjuk så ska du stanna hemma från jobbet. Om din arbetsledare vill så kan du göra ett självtest. Men testerna kan visa fel så även om det visar negativt bör du vara hemma tills du är frisk.

Har du haft en annan sjukdom än covid-19 kan du börja jobba igen efter en feberfri dag, enligt Folkhälsomyndigheten. Men det bygger på att din arbetsledare känner sig trygg med det.

Symtom på covid-19 är halsont, snuva, feber, hosta, sjukdomskänsla eller andra symtom på luftvägsinfektion.

Om du bor med någon som är sjuk

Bor du med någon som testat positivt för covid-19 ska du börja med att kontakta din arbetsledare. Reglerna om karantän, alltså vad du ska göra om du bor med någon som är sjuk i covid-19, är borttagna. Men det är upp till din arbetsledare att avgöra hur du ska göra när någon nära dig är sjuk.

Om du blir sjuk när du arbetar

Om du känner av symtom eller blir sjuk under ett arbetspass behöver du använda skyddsutrustning. Du ska också avsluta ditt pass så fort som möjligt och byta med en annan assistent. Under tiden du är kvar behöver din arbetsledare bestämma vilka arbetsuppgifter som du inte ska fortsätta att göra. Om det går ska du inte vara nära din arbetsledare eller göra sådant som kan föra smitta vidare. När du slutar ska du vara försiktig så att du inte smittar den assistent som börjar. Är det möjligt så kan också din arbetsledare använda skyddsutrustning.

Kontakta också arbetsledarpartnern på STILs kontor eller ring jourtelefonen, tel 070-750 85 91.

Skyddsutrustning

För att hindra smitta och för att du och din arbetsledare ska vara så trygga som möjligt är det viktigt att du följer basala hygienrutiner.

Om din arbetsledare eller någon i hens bostad är sjuk i covid-19 så behöver du använda andningsskydd tillsammans med visir. 

Här finns mer information om skyddsutrustning.

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om hur man hindrar smittspridning och hur skyddsutrustning ska användas. Den riktar sig till vården och vissa saker passar inte in på personlig assistans, men det är fritt fram för alla att gå den.

Vaccin mot covid-19

Det är viktigt att vaccinera sig. Personliga assistenter i STIL får vaccinera sig på arbetstid. Prata med din arbetsledare om det.

Om din arbetsledare har beslutsstöd

Om du arbetar för någon som har beslutsstöd kan personen också behöva stöd i att förstå vad som behövs för att fortsätta vara försiktig. Prata alltid först med eventuell medarbetsledare om hur ni ska agera!. Lyft fram det som går att göra, snarare än det som inte går. 

Här finns bildstöd om vad coronaviruset är och om vaccinationen.

Artikel uppdaterad:
2022.05.14

Länkar