demokrati

Organisation

Alla som har personlig assistans i STIL är medlemmar i föreningen STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige. Föreningen STIL äger serviceaktiebolaget STIL Assistans AB till 100 procent.

Valberedningen

Valberedningen är en grupp medlemmar som har i uppdrag är att föreslå en bra styrelse och revisorer till STILs årsstämma. Du som är medlem kan ge förslag på personer som du tror skulle passa till styrelse eller revisorer. Du kan också ge förslag på personer till andra förtroendeuppdrag. Alla STILs fullvärdiga medlemmar (personer som har sin assistans i STIL) har samma rätt att väljas. Du kan föreslå dig själv eller någon annan.