Vanliga frågor

Från arbetsledare i STIL

Kan mina assistenter få testa sig om de är smittade?

I Region Stockholm är personliga assistenter en av de grupper som nu kan bli testade för covid-19. Testet är till för assistenter som är sjuka och det görs hemma. Det visar alltså inte om assistenten haft covid-19 tidigare. Den som testas i Stockholm ska ha varit sjuk mer än ett dygn och mindre än en vecka, med något av de här symtomen: hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla.

STILs kontor kan beställa testerna. Din assistent får mer information om själva testet och om provsvaret från sjukvården när vi gjort beställningen. Som arbetsledare kan du också prova att göra beställningen själv, läs mer här på hemsidan bakom inloggning.

Testerna är till för personer som är anställda i STIL, oavsett anställningsform. Assistenterna gör testet om de själva vill, testningen är frivillig. Det har hänt att testerna inte kommit fram, det kan vara bra att veta.

Personliga assistenter i andra delar av Sverige kan också bli testade. Det fungerar olika i olika regioner. Kontakta din arbetsledarpartner om du har frågor eller vill diskutera vad som gäller där du bor. Vi gör också vårt bästa för att personliga assistenter ska kunna bli testade oavsett var de bor.

Hur klarar jag mig om alla assistenter är sjuka?

STIL rekommenderar att du skriver timavtal med personer som kan hoppa in på pass innan läget är akut. Gå igenom ditt nätverk. Är du under 18 år och har assistans är det extra viktigt att vara ute i god tid eftersom personer som anställs hos dig måste ha ett utdrag från belastningsregistret. Som arbetsledare är det du som bestämmer och ser över ditt schema, men STILs kontor hjälper till så mycket vi bara kan. Förbered en lista på dina assistenter om du kommer i ett läge där du behöver hjälp att ringa runt.

Jag känner mig sjuk, vad ska jag göra?

Om du har frågor om coronaviruset ska du ringa till 113 13, eller försök hitta svaret på nätet. Har du symtom på coronaviruset ska du ringa till 1177 Vårdguiden, och följa deras instruktioner. Du behöver också kontakta din arbetsledarpartner som kan ge dig råd om hur du kan vara försiktig och som kan göra en riskbedömning. Om du har konstaterad coronasmitta så ska du kontakta din arbetsledarpartner eller växeln på STILs kontor snarast. När kontoret är stängt, ring jourtelefonen 070-750 85 91. Berätta för vården att du har personlig assistans.

Det börjar bli svårt att få tag på material för basala hygienrutiner – vad ska jag göra?

Grunden i basala hygienrutiner är handtvätt med tvål och vatten. Leta på apotek, fråga om du har kontakt med vård, kommunen eller regionen. Handsprit, engångshandskar, skyddsförkläden och desinfektion kan du beställa direkt från Hygienshoppen. Är du inte kund hos Hygienshoppen, mejla anna.hogberg@stil.se så gör hon ett konto till dig. Du kan följa Hygienshoppen på Facebook för att se när de får in nya varor.

Är det jag som bestämmer när det gäller vad som är bäst när det gäller mina assistenters arbetsmiljö?

Som arbetsgivare har STIL ansvar för arbetsmiljön och att göra riskbedömningar i samråd med dig som arbetsledare. Din rätt till självbestämmande är grundläggande i STIL och därför kommer STIL samråda med dig för att hitta lösningar så att arbetsmiljön är bra hos dig.

Finns det möjlighet att testa om assistenter har smittan så att de kan gå till arbetet snabbare om de inte bär på smittan?

Nu är det bara två grupper som testas, vårdpersonal och personer som läggs in på sjukhus. I nuläget går det därför inte att testa om en assistent eventuellt bär på smitta. Region Stockholm har ett självtest som visar om man bör höra av sig till 1177 Vårdguiden och söka vård eller inte.

Min assistent säger att hen är frisk, men har symtom på sjukdom. Hen vill dock ändå jobba. Måste jag låta assistenten arbeta?

Assistenter som är sjuka ska inte jobba. Den som känner sig hängig ska inte gå till jobbet. Eftersom coronaviruset spridit sig så mycket i samhället räcker det med att assistenten har små tecken på sjukdom för att hen ska vara hemma, enligt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Så om din assistent är snuvig, har lite ont i halsen eller i huvudet, hostar, har feber och/eller muskelvärk, mår illa eller har andningssvårigheter ska hen vara hemma. Du som arbetsledare ska aldrig utsätta dig för smittorisk.

Min assistent är orolig för att bli smittad av mig trots att jag inte är sjuk. Hen vill inte arbeta, hur ska jag göra?

Det du kan göra är att informera din assistent om coronaviruset. Läs gärna informationen på STILs hemsida, här finns också länkar bland annat till Folkhälsomyndighetens hemsida. Grundläggande är dock att den som är frisk ska jobba och den som är sjuk – som även har små symtom – ska vara hemma med sjukpenning. Prata med assistenten om vad oron beror på. Kontakta din arbetsledarpartner om du vill ha råd eller hjälp.

Personer i min familj har coronasmitta, vad innebär det för mina assistenter?

Dina assistenter kan jobba, men tänk på att de håller avstånd till den som är sjuk Om det är möjligt bör personen som är sjuk vara i ett annat rum och gärna använda en egen toalett, om ni har fler. Tänk på att tvätta händerna ofta.

Min assistent ska ha semester, kan jag neka det trots att jag har beviljat den tidigare?

Semester som du har beviljat är bindande. Men i en krissituation kan det finnas skäl för att återkalla semester. STIL står för alla eventuella extrakostnader som det för med sig om du behöver återkalla semester.

Från assistenter

Arbetsledaren jag jobbar hos vill fortsätta göra det hen brukar göra. Jag är orolig för coronaviruset, kan jag säga nej?

Du kan inte säga nej, men det är bra om ni kan prata om vad smitta och smittorisk innebär. STIL följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och den senaste tiden har de skärpts på många områden. Om du som assistent tillhör riskgrupp ska du prata med din arbetsledare så att ni tillsammans kan göra en plan.

Kan jag bli avstängd från jobbet även om jag är frisk, för att arbetsledaren är rädd för smitta?

Generellt är det så att friska personer kan jobba. Är arbetsledaren orolig för smitta så ska hen ta kontakt med sin arbetsledarpartner på STIL.

Artikel uppdaterad:
2020.06.01