Utbildning för personliga assistenter

Välkommen till STILs utbildning för personliga assistenter. I den här utbildningen kommer du att lära dig grunderna kring din yrkesroll. Du kommer att lära dig mer om vad personlig assistans är, hur personlig assistans kom till och om STIL. Du kommer också att få lära dig grunderna kring olika lagar som du behöver känna till.

Förutom det du får lära dig nu finns det mer du behöver kunna. Vad du behöver kunna beror på vem du arbetar hos. Eftersom assistansen är personlig är varje arbetsplats unik. Det är bara på din arbetsplats som du kan få den övriga kunskap du behöver, både teoretisk och praktisk. 

Den här utbildningen består av flera kapitel. Efter varje kapitel kommer du att få svara på kontrollfrågor. Du behöver svara rätt för att komma vidare till nästa kapitel. När du har klarat alla frågor är du godkänd på utbildningen. Då får du ett diplom i PDF-format. Du kan spara ner eller skriva ut PDF-filen. Den är ditt bevis på att du gått utbildningen.

Det finns några ord som förekommer i utbildningen som du kanske inte har hört förut. Här är en kort förklaring på dem:

  • Arbetsledare är en person som är beviljad personlig assistans och som har valt STIL som assistansanordnare.
  • Medarbetsledare är en person som en arbetsledare valt för att få hjälp och stöd i vardagen i sin assistans. Det är en person som arbetsledaren litar på. 
  • Arbetsledarpartner är en person som arbetar på något av STILs kontor. En arbetsledarpartner finns till hjälp och stöd för arbetsledare. På andra assistansanordnare så kallas ibland arbetsledarpartner för kundansvarig eller enhetschef.
  • Normbrytande funktionalitet innebär att en persons funktionsförmåga bryter mot de normer och förväntningar som finns i vårt samhälle kring hur en kropp ska se ut och fungera.
  • Funktionsnedsättning innebär enligt socialstyrelsens termbank: "nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga".
  • Funktionshinder innebär enligt socialstyrelsens termbank: "begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen".