Tystnadsplikt

Alla anställda i STIL har tystnadsplikt. Det betyder att du inte får prata med andra om din arbetsledare om det finns risk att din arbetsledare kan ta skada. Du får heller inte prata om hens vänner, familj eller liknande. Tystnadsplikten gäller också fotografier, adresser och telefonnummer. Det är arbetsledaren som själv bestämmer vad som kan vara skadligt för hen. Det är alltså inte du som bedömer vad som är skadligt eller inte. Därför är det viktigt att du frågar din arbetsledare vad som gäller hos hen. Tystnadsplikten gäller också när du slutat ditt arbete på STIL. Den gäller livet ut.
 

Artikel uppdaterad:
2017.08.10