Till dig som arbetar som personlig assistent

  • Tvätta händerna ofta och länge för att undvika smittspridning. Se och läs hur du ska göra på 1177.se.
  • Följ myndigheternas råd på Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten.
  • Sjukskriv dig om är sjuk, även om du bara har lindriga symtom. När du blir frisk behöver du vara symtomfri i två dagar innan du jobbar igen.
  • Gör Region Stockholms självtest för coronavirus för att se om du behöver kontakta vården. 1177 är överbelastat så det är bra om du bara ringer dem om du måste. De allra flesta får milda symtom där egenvård räcker.
  • Kontakta STILs kontor om du har frågor. Telefonnumret är 08-506 221 50.
Artikel uppdaterad:
2020.03.23

Länkar