Till dig som arbetar som personlig assistent

  • Tvätta händerna ofta och länge för att undvika smittspridning. Se och läs hur du ska göra på 1177.se.
  • Följ myndigheternas råd på Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten.
  • Sjukskriv dig om är sjuk, även om du bara har lindriga symtom. Enligt Folkhälsomyndigheten ska du vara symtomfri i två dagar innan du börjar jobba igen. Om din arbetsledare vill att du ska vara hemma längre så gör hen en schemaändring för dig.
  • Gör Region Stockholms självtest för coronavirus för att se om du behöver kontakta vården. 1177 är överbelastat så det är bra om du bara ringer dem om du måste. De allra flesta får milda symtom där egenvård räcker.
  • Kontakta STILs kontor om du har frågor. Telefonnumret är 08-506 221 50.

Om din arbetsledare har beslutsstöd

Om du arbetar för någon som har beslutsstöd kan personen också behöva stöd i att förstå varför man måste vara extra försiktig nu i och med coronaviruset. Prata alltid först med eventuell medarbetsledare om hur ni ska agera!

Det kan upplevas skrämmande med alla förändringar som uppstår nu så försök att alltid vara positiv samt förklara att det rör sig om en begränsad period. Lyft fram det som går att göra, snarare än det som inte går. Till exempel att man ha videosamtal och gå promenader. 

Habilitering & Hälsa hittar du länkar till information om coronaviruset som är anpassad på olika sätt. 

Skyddsutrustning

För att hindra smitta och för att du och din arbetsledare ska vara så trygga som möjligt är det viktigt att du följer basala hygienrutiner. Det allra viktigaste är att tvätta händerna.

Här har vi sammanfattat det viktigaste du behöver tänka på när det gäller hygien och skyddsutrustning.

STIL har också skickat ut skyddsutrustning till alla arbetsledare, med information om hur den används och i vilka situationer den behövs. Den ska användas under det första arbetspasset om arbetsledaren misstänks vara smittad med coronaviruset. STIL skickar ut mer skyddsutrustning vid behov. Prata med din arbetsledare om du har frågor. STILs kontor svarar också på dina frågor. 

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om hur man hindrar smittspridning och hur skyddsutrustning ska användas. Den riktar sig till vården och vissa saker passar inte in på personlig assistans, men det är fritt fram för alla att gå den.

Karensavdrag och läkarintyg

Personer som är sjukskrivna kan begära ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan. Det har regeringen bestämt och det gäller fram till den 30 september. Det krävs inte heller läkarintyg för den som är sjuk förrän från dag 21. Dag 15 ska dock arbetsgivaren sjukanmäla arbetstagaren till Försäkringskassan. Därför bör du kontrollera att din arbetsledare meddelat STILs kontor att du är sjuk. Läs mer om det på Försäkringskassans coronasida

Det här gäller för dig som är sjukskriven på heltid. Du som är sjukskriven på deltid behöver fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8. Kontakta Försäkringskassan för att få veta mer.

Test av covid-19

Region Stockholm testar nu alla personer som är sjuka eller har varit sjuka i vad som kan tros vara covid-19. Tidigare har vissa grupper testats, till exempel sjukvårdspersonal och personliga assistenter.

Den som testas för pågående sjukdom ska ha varit sjuk mer än ett dygn och mindre än en vecka, med något av de här symtomen: hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla. Den som testas för antikroppar mot covid-19 ska ha varit frisk i 14 dagar innan testet kan göras, enligt Region Stockholm.

Testningen går till på olika sätt i olika regioner. En del regioner testar bara personer som är sjuka just nu - andra gör också antikroppstesterna. Gå in på 1177.se och välj din region för att ta reda på vad som gäller där du bor. Här nedan finns länkar till regionerna Stockholm, Jönköping och Västernorrland.

Här finns information om hur testerna går till i Stockholm

Här finns information om hur testerna går till i Jönköping

Här finns information om hur testerna går till i Västernorrland

Kontakta gärna arbetsledarpartnern om du har frågor eller vill diskutera vad som gäller där du bor.

Tillfällig ersättning för personer i riskgrupp

Personer som tillhör en riskgrupp ska kunna få ersättning från Försäkringskassan. Det gäller personer som inte kan jobba för att de riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19, och som inte kan jobba hemifrån. Det bestämde regeringen i slutet av juni och den som är i en riskgrupp kan få ersättningen tiden 1 juli–30 september. Läs mer på Försäkringskassans coronasida

Artikel uppdaterad:
2020.06.26

Länkar