sjuk

Sjukdom

För viss tid så länge uppdraget varar/Vikariat

Om du blir sjuk anmäler du det till din arbetsledare. Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar måste du skicka in ett läkarintyg till STILs kontor. Om du är sjuk längre än 14 kalenderdagar måste du skicka  läkarintyg både till Försäkringskassan och till STILs kontor så länge du är sjuk.