normkritik

STIL på Stockholm Pride

Idag startar Stockholm Pride. STIL är med och presenterar vårt normkritiska arbete "Ur funktion". Panelsamtalet hålls på tisdagen kl 15.00 i Kulturhuset i Stockholm. STIL jobbar med ett normkritiskt material som har fokus på funktionsnormer. I ett panelsamtal på Stockholm Pride diskuterar vi hur normer kring funktionalitet hänger ihop med andra normer. Materialet "Ur funktion" kommer att bli färdigt i höst i formen av ett metodmaterial. 

Datum: 26 juli
Tid: 15:00–15:45
Plats: Kulturhuset Stadsteatern, lokal Marionetten (våning 3)