normer

Ur funktion

"Ur funktion" är namnet på STILs normkritiska material.

Något är ur funktion i samhället. Personer med normbrytande funktionalitet har sämre levnadsvillkor än andra. Vi har svårare att vara en del av samhället, svårare att få jobb, svårare att utbilda oss och blir diskriminerade.