Hjärter Ess

STIL-priset

STIL-priset Hjärter Ess delas ut för att uppmuntra enskilda eller grupper som synliggjort STILs hjärtefrågor: antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. STIL-priset har delats ut varje år sedan 2004.

2018 gick STIL-priset Hjärter Ess till Andrea Bondesson. Hon är jurist och prisas för sitt arbete med FNs funktionsrättskonvention.