förälder

Jag är under 18. Hur ser STIL till att jag bestämmer i mitt liv?

Personlig assistans är precis lika livsviktig för alla. Det spelar ingen roll hur gammal du är. Den personliga assistansen ska göra det möjligt att utvecklas, leva och lära utifrån sina egna förutsättningar.

Du som är under 18 år har rätt att vara delaktig i din egna personliga assistans. Dina åsikter är viktiga och du har rätt att säga vad du tycker. Målet med personlig assistans i STIL är självbestämmande, alltså att alla har makt i sitt eget liv. Det kan handla om att bestämma vilka kläder du ska ha på dig eller vad du ska göra efter skolan.