barnkonventionen

Barnperspektivet

I STIL arbetar vi med barnperspektivet. Personlig assistans ska göra det möjligt för barnet att själv bestämma i sitt liv. Den ska vara utformad utifrån barnets perspektiv, behov och intressen. Barnet ska ha möjlighet att vara delaktig i att utforma sin personliga assistans. När du jobbar som assistent till ett barn ska du lyssna på vad barnet vill och tycker. Du ska ge barnet den information som barnet behöver och kan ta emot utifrån sin förmåga. Du ska följa socialtjänstlagen och barnkonventionen.

Jag är under 18. Hur ser STIL till att jag bestämmer i mitt liv?

Personlig assistans är precis lika livsviktig för alla. Det spelar ingen roll hur gammal du är. Den personliga assistansen ska göra det möjligt att utvecklas, leva och lära utifrån sina egna förutsättningar.

Du som är under 18 år har rätt att vara delaktig i din egna personliga assistans. Dina åsikter är viktiga och du har rätt att säga vad du tycker. Målet med personlig assistans i STIL är självbestämmande, alltså att alla har makt i sitt eget liv. Det kan handla om att bestämma vilka kläder du ska ha på dig eller vad du ska göra efter skolan.