Styrelse

Föreningen STIL äger STIL Assistans AB. Styrelsen är samma för båda organisationerna. På så sätt har vi så mycket kontroll som möjligt över vår personliga assistans.

STILs styrelse består av nio personer. Ordförande väljs för ett år i taget på årsstämman. Övriga ledamöter väljs för två år i taget. Alla som sitter i styrelsen har själva personlig assistans. Som medlem i STIL kan du ge förslag på personer som du tycker ska sitta i styrelsen. Kontakta valberedningen om du vill göra det.

Vill du kontakta någon i styrelsen kan du maila dem. Du når styrelseledamöterna på mail genom att skriva deras namn med punkt mellan förnamn och efternamn, följt av @stil.se. Exempel: maria.dahl@stil.se.

Styrelsen som valdes på årsstämman 2017 är:

  • Maria Dahl, ordförande
  • Gunilla "Gilla" Andersson, 1:e vice ordförande
  • Emma Johansson, 2:e vice ordförande
  • Jonas Franksson, ledamot
  • Jamie Bolling, ledamot
  • Bengt Elmén, ledamot
  • Mona Esbjörnsson, ledamot
  • Tobias Samuelsson, ledamot
  • Tinna Romlin Wooremaa, ledamot
Artikel uppdaterad:
2017.06.27