Styrelse

Föreningen STIL äger STIL Assistans AB. Styrelsen är samma för båda organisationerna. På så sätt har vi så mycket kontroll som möjligt över vår personliga assistans.

STILs styrelse består av nio personer. Ordförande väljs för ett år i taget på årsstämman. Övriga ledamöter väljs för två år i taget. Alla som sitter i styrelsen har själva personlig assistans. Som medlem i STIL kan du ge förslag på personer som du tycker ska sitta i styrelsen. Kontakta valberedningen om du vill göra det.

Vill du kontakta någon i styrelsen? Mejla till ordförande Maria Dahl på adress maria.dahl@stil.se

Styrelsen som valdes på årsstämman 2018 är:

  • Maria Dahl, ordförande
  • Gilla Andersson, 1:e vice ordförande
  • Tinna Romlin Wooremaa, 2:e vice ordförande
  • Johan Björkvall, ledamot
  • Jamie Bolling, ledamot
  • Bengt Elmén, ledamot
  • Mona Esbjörnsson, ledamot
  • Frida Inghamn, ledamot
  • Tobias Samuelsson, ledamot

Med på bilden är Kerstin Nilson, internrevisor i STIL.

Artikel uppdaterad:
2018.10.30