STIL-priset

STIL-priset Hjärter Ess delas ut för att uppmuntra enskilda eller grupper som synliggjort STILs hjärtefrågor: antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. STIL-priset har delats ut varje år sedan 2004.

2016 tilldelas priset personerna bakom Timglaset Pod: Yasmin Nilson och Max Arehn.

Juryns motivering:

"Årets pristagare skapar porträtt av människors självklara och vardagliga kamp för ett värdigt liv. I närmare femtio timslånga radiointervjuer ger de utrymme åt bland annat aktivister, elitidrottare, medieprofiler och kulturpersonligheter som alla på olika sätt är profiler i den funktionshinderpolitiska kampen.

Årets pristagare ger möjlighet till fördjupade erfarenheter och historier som annars inte uppmärksammas i media, eller bara flimrar förbi som korta artiklar. Genom att ge röst till de som själva berörs och ge dem tiden att själva få berätta sin historia, synliggör årets pristagare erfarenheter som tidigare varit osynliggjorda. För att på så vis ha gjort världen lite större, tilldelas Yasmin Nilson och Max Arehn bakom Timglaset Pod 2016 års Hjärter Ess."

Juryn för STIL-priset 2016: Hans von Axelsson, Myndigheten för delaktighet, Jonas Franksson, STIL -pristagare 2004 och styrelseledamot i STIL, Täppas Fogelberg, radiopersonlighet, Claes Hultling, VD Spinalis, Maria Dahl, ordförande i STIL, Veronica Kallander, styrelseledamot i STIL, Adolf Ratzka, verksamhetsledare Independent Living Institute och Wenche Willumsen, intressepolitisk samordnare på DHR.

Tidigare pristagare

2015: Iki Gonzalez Magnussuon
2014: Mamma, pappa lam
2013: Torsdagsaktionen
2012: Anders Westgerd
2011: Lovisa Söderberg
2010: Hans Ytterberg och Maria Johansson
2009: Lars Lindberg
2008: Katarina Hahr
2007: Magnus Berglund
2006: Hans Filipsson
2005: Erik Ljungberg
2004: Jonas Franksson 

Artikel uppdaterad:
2017.10.06