STIL-priset

STIL-priset Hjärter Ess delas ut för att uppmuntra enskilda eller grupper som synliggjort STILs hjärtefrågor: antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. STIL-priset har delats ut varje år sedan 2004.

2017 gick STIL-priset Hjärter Ess till Emily Muthén, som står bakom Riksorganisationen Grunden.

Juryns motivering:

"Rätten till en utbildning som ger verktyg för att få ett jobb. Rätten att få lön för sitt arbete. Rätten att få tala för sig själv. Rätten att själv få bestämma över sitt liv. De flesta människor ser det som självklart.

Men för vissa av oss är kampen för självklarheter ständigt pågående. Årets STIL-pristagare har varit en ledstjärna i den kampen. Genom att kritisera särlösningar som till exempel särskolan och en segregerad arbetsmarknad. Genom att hela tiden upplysa om att alla ska få en rimlig lön för de jobb dom gör. Och genom att ha varit med och organiserat personer i riksföreningen Grunden, som givit personer som sällan blir lyssnade på en plattform att tala från.

För att ha fört en outtröttlig och tydlig kamp på ett sätt som även invecklingsstörda begriper, och för att ha satt ett skarpt ljus på en diskriminering som allt för länge har fått pågå i det tysta, tilldelas Emily Muthén 2017 års STIL-pris, Hjärter Ess."

Juryn för STIL-priset 2017: Hans von Axelsson, Myndigheten för delaktighet, Jonas Franksson, STIL -pristagare 2004 och styrelseledamot i STIL, Täppas Fogelberg, radiopersonlighet, Claes Hultling, VD Spinalis, Maria Dahl, ordförande i STIL, Veronica Kallander, medlem i STIL, Adolf Ratzka, verksamhetsledare Independent Living Institute och Wenche Willumsen, intressepolitisk samordnare på DHR.

Tidigare pristagare

2016: Personerna bakom Timglaset Pod: Yasmin Nilson och Max Arehn.
2015: Iki Gonzalez Magnusson
2014: Mamma, pappa lam
2013: Torsdagsaktionen
2012: Anders Westgerd
2011: Lovisa Söderberg
2010: Hans Ytterberg och Maria Johansson
2009: Lars Lindberg
2008: Katarina Hahr
2007: Magnus Berglund
2006: Hans Filipsson
2005: Erik Ljungberg
2004: Jonas Franksson 

Artikel uppdaterad:
2018.06.19