Klicka för att spela filmen

STIL i Europa och världen

STIL är en del av en internationell rörelse, Independent Living. STIL har samarbeten med andra Independent Living-organisationer i världen och arbetar med politik på europeisk nivå.

STIL är med i det europeiska nätverket för Independent Living, ENIL, och har i flera år deltagit på ENILs frihetsmarsch Freedom Drive. 2015 gick Freedom Drive genom Bryssel. Efter marschen besökte medlemmar från STIL parlamentet och pratade med de svenska parlamentarikerna om våra rättigheter. Fokuset för 2015 var att EU måste sluta ge pengar till byggande av institutioner.

Den internationella arbetsgruppen är öppen för alla intresserade medlemmar. Om du är intresserad av att börja jobba med internationella frågor eller följa med på ett utbyte får du gärna kontakta Jamie Bolling.

Artikel uppdaterad:
2016.08.11

Hade du nytta av den här informationen?