Sonia med ett plakat där det är en överkryssad rullstol.