11

  Timbelopp

  Timbelopp

  Du får ett belopp för varje timme som du blivit beviljad personlig assistans. Om du har statlig assistansersättning från Försäkringskassan betalas som huvudregel ett schabloniserat timbelopp ut. För år 2020 är det 304,30 kronor per assistanstimme. Har du personlig assistans från kommunen finns ingen reglering på samma sätt. Många kommuner betalar ut samma belopp som Försäkringskassan. Om du bor i en kommun som betalar ut ett lägre belopp är det bra att yrka på att du vill ha samma belopp per timme som Försäkringskassan betalar ut, när du ansöker om personlig assistans.

  Om du har statlig assistansersättning och särskilda behov som leder till ökade kostnader kan du ansöka om ett förhöjt timbelopp. Det förhöjda timbeloppet är upp till 12 procent utöver schablonbeloppet per timme.

  De särskilda skälen kan till exempel vara behov av:

  • en assistent med speciell kompetens som lede till högre lön
  • en assistent som samordnar assistansen i sin helhet och ger assistenterna särskilt stöd i arbetet
  • assistans där en tillräckligt stor del av assistanstimmarna utförs på obekväm arbetstid
  • omfattande dubbelgång vid introduktion, på grund av din funktionalitet. 

  Det kan även finnas ytterligare skäl till att högre timbelopp kan beviljas. Om du beviljas ett förhöjt timbelopp behöver du redovisa dina kostnader varje månad.

  Kontakta STILs ekonomiavdelning eller jurist om du har frågor eller vill diskutera förhöjt timbelopp.