8

  Tillfällig utökning

  Tillfällig utökning

  Om du tillfälligt behöver mer assistans än du är beviljad, kan du ansöka om fler timmar hos din kommun enligt LSS. Det gäller också dig som har statlig assistansersättning från Försäkringskassan.

  Tillfällig utökning kan vara:

  • Vid resor
  • Du som inte har assistans under skoltid eller tiden på daglig verksamhet blir sjuk och behöver assistans
  • Du ska flytta

  När du ska ansöka om tillfällig utökning är det viktigt att du ansöker i förväg eller i direkt samband till när behovet händer.

  Om ditt behov av assistans har ökat, ska du istället ansöka om fler timmar.

  Berätta för STIL om du fått ett beslut om tillfällig utökning.