7

    Särskilda skäl

    Barn som är på förskola eller annan barnomsorg, går i skola eller vuxna som jobbar i daglig verksamhet kan inte få assistansersättning under tiden de är på förskola, skola eller daglig verksamhet. Enligt lagen kan du inte heller använda din rätt till personlig assistans om du vårdas på sjukhus. Men det finns undantag vid särskilda skäl.