1

  Personlig assistans

  Personlig assistans

  Personlig assistans är en serviceform. Det är en rättighet enligt lagen om stöd och service (LSS). Du kan också få rätt till statlig assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Även andra lagar kan ge möjlighet till stöd och service.

  Vem har rätt till personlig assistans?

  Försäkringskassan eller kommunen beslutar om du har rätt till personlig assistans. För att få personlig assistans behöver du uppfylla olika kriterier. För att få rätt till någon av insatserna i LSS behöver du tillhöra en så kallad personkrets. Dessa är:

  1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,

  2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller

  3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

  Du måste också behöva stöd med så kallade ”grundläggande behov”. Enligt lagen är grundläggande behov:

  • Att äta och dricka,
  • Att klä av och på sig,
  • Att sköta sin personliga hygien,
  • Att kommunicera med andra,
  • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig, och
  • Hjälp med andning

  Hur mycket assistans du behöver beror inte på dina grundläggande behov. Kommunen eller Försäkringskassan använder grundläggande behov för att bestämma om du ska få assistans från Försäkringskassan eller kommunen. Det är bra att veta att Försäkringskassan eller kommunen först räknar dina grundläggande behov för att se vem som är ansvarig för din assistans.

  Försäkringskassan eller kommunen?

  För att ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan ska du ha grundläggande behov på minst 20 timmar per vecka i genomsnitt. Du som har mindre än 20 timmars grundläggande behov ska ansöka om personlig assistans från kommunen. Eftersom det kan vara svårt att veta på förhand hur dina behov bedöms och hur många timmar det blir, kan du ansöka hos både kommun och Försäkringskassa så utreder de det. När du ansöker om assistans ska du självklart ansöka om assistans för alla dina behov.

  Oavsett om Försäkringskassan eller kommunen ger dig rätt till assistans har alla som beviljats assistans samma rättigheter till självbestämmande, valfrihet och personlig integritet. Det betyder att alla har rätt att välja vilken anordnare de vill ha, eller anordna assistans själva.