5

    Makars gemensamma ansvar

    Makars gemensamma ansvar

    Om du är gift eller sambo kan det påverka bedömningen av din rätt till personlig assistans. Ni anses ha ansvar för varandra och ert gemensamma hushåll.

    Försäkringskassan, eller kommunen, kan bedöma att delar av dina behov tillgodoses av din partner. Det kan gälla till exempel assistans med vissa delar av hushållssysslorna. I vissa fall kan det också gälla behov av assistans under dygnsvilan.

    Både kommunen och Försäkringskassan ska göra en individuell bedömning utifrån just dina förutsättningar.