6

  Beslut

  Beslut

  Innan handläggaren fattar beslut ger de ofta dig möjlighet att lämna synpunkter på utredningen och att rätta till eventuella fel. Men ofta får du inte så lång tid på dig för att lämna synpunkter. Därför är det viktigt att du läser igenom förslaget så snart du har fått det, för att du ska hinna skriva ett svar. Om du tycker förslaget är svårt att förstå kan du fråga din handläggare. Du kan också kontakta STILs jurist för råd och stöd.

  Om du inte är nöjd med ett beslut från Försäkringskassan kan du begära omprövning inom två månader från det att du tog del av beslutet. Det beslutet, liksom kommunens beslut, kan sedan överklagas till förvaltningsrätten. Ett beslut från kommunen ska överklagas senast tre veckor efter det att du tog del av beslutet.

  Försäkringskassan eller kommunen beviljar ersättning för ett visst antal timmar personlig assistans. Tidigare har beslut vanligtvis omprövats av Försäkringskassan efter två år, men nu görs den omprövningen inte tillsvidare.

  Om Försäkringskassan vill ta upp beslutet till omprövning så ska de göra det på eget initiativ. Om Försäkringskassan inte omprövar beslutet gäller ditt beslut fram till att kassan hör av sig och vill ompröva. Du kan kontakta Försäkringskassan om du inte tycker att de timmar som kassan beviljat räcker för dina behov. Om ditt behov av personlig assistans minskar måste du tala om det för Försäkringskassan inom två veckor.

  Har du din personliga assistans via kommunen så är beslutet ofta tidsbegränsat per automatik. När du ansöker kan du argumentera för varför du vill ha ett beslut som ska gälla tillsvidare. Då måste kommunen motivera varför du i så fall får ett tidsbegränsat beslut. Har du ett tidsbegränsat kommunbeslut behöver du i god tid innan det går ut, cirka tre månader, ansöka om fortsatt assistans.