2

  Att ansöka

  Hur ansöker jag?

  Du kan skriva en egen ansökan eller använda myndighetens blankett. Fördelen med att skriva din egen ansökan är att du själv har kontroll på ditt ärende. Många blanketter innehåller en ruta där du kan gå med på att myndigheten kontaktar hälso- och sjukvården eller annan personal utan att behöva fråga dig först. Om du använder blanketten kan du välja att inte kryssa i den.

  Du behöver underlag som styrker ditt behov av assistans. Du behöver bland annat skicka in ett läkarintyg. Det ska beskriva din funktionsvariation och vad du behöver stöd med. Oftast krävs även en så kallad ADL-bedömning. ADL är en förkortning av Aktiviteter i det Dagliga Livet. Kontakta din arbetsterapeut för att få en ADL-bedömning.

  Antingen beskriver du dina behov ingående redan i ansökan, eller så skriver du kortare och ger mer information under ett möte.

  Försäkringskassan eller kommunen kontaktar dig när de har fått ansökan för att boka ett personligt möte. Det kallas också utredningssamtal. På mötet pratar ni om vilket slags stöd du behöver och hur mycket. Mötet kan antingen vara hemma hos dig, på Försäkringskassan eller kommunen. Du får ta med andra personer till mötet som stöd, till exempel en familjemedlem, STILs jurist eller någon annan som du väljer. Vill du ha råd och stöd inför utredningssamtalet kan du höra av dig till STILs jurist.

  Hur förbereder jag mig inför mötet?

  Här nedan finns olika exempel på områden du kan ta upp. I de följande avsnitten beskriver vi närmare vad som räknas som grundläggande behov och andra personliga behov. Fundera igenom din vardag och i vilka situationer du behöver assistans. Beskriv situationerna så tydligt och utförligt som möjligt. Berätta vad du behöver assistans med, ge exempel och beskriv hur det går till. Försök att tänka på hur ofta du behöver assistans i olika situationer. Hur lång tid det tar kan variera mellan olika dagar eller veckor. Försök beräkna ett genomsnitt av hur lång tid varje situation kan ta.

  Din situation idag

  Beskriv kort din situation. Är det första gången du söker personlig assistans eller söker du för att du har ett förändrat behov?

  Funktionsnedsättningar

  Beskriv din normbrytande funktionalitet och vilka svårigheter den medför. Ibland kan det vara jobbigt att se det som man inte kan göra eller är dålig på. Men handläggaren behöver veta vad du inte kan göra utan assistans för att bevilja assistans så att du kan göra det. Skriv också om din funktionalitet har förändrats sedan en tidigare prövning. Om du inte redan har lämnat ett läkarintyg kommer din handläggare att be om det vid utredningssamtalet.

  Har du eller har haft annan service?

  Beskriv om du haft eller har annan insats från kommunen eller andra myndigheter. Till exempel vårdbidrag eller handikappersättning/merkostnadsersättning. Får du personlig assistans kan det påverka dina andra insatser.

  Familjeförhållanden

  Beskriv hur din familjesituation ser ut. Handläggaren kan fråga efter om du har partner eller barn. Beskriv om din bostad är anpassad på något sätt och om du använder några hjälpmedel. Är du själv under 18 år kan de fråga om dina föräldrar och om du har syskon eller mor- och farföräldrar. De kan också fråga om kompisar och hur det är i skolan och på fritids.

  Ett vanligt dygn eller en vanlig vecka

  Beskriv vilken tid du brukar gå upp och vilken tid du brukar lägga dig samt om du behöver ha någon hjälp under natten. Vad brukar du göra om dagarna, vardagar och helger?

  Fritid/intressen

  Vad tycker du om att göra? Hur mycket tid vill du lägga på olika intressen eller engagemang? Är det planerad tid eller mer spontana saker du gör?

  Beskrivning av behoven

  I de följande avsnitten kan du läsa mer om hur du beskriver ditt behov av assistans. Beskriv varje situation där du behöver assistans, vad du behöver assistans med, ungefär hur många tillfällen per dygn eller vecka du har behovet, och ungefär hur lång tid du räknar att det tar vid varje tillfälle. Kom också ihåg saker du gör mer sällan men ändå regelbundet.