4

  Assistans till barn och ungdomar

  Assistans till barn och ungdomar

  När Försäkringskassan eller kommunen bedömer rätt till personlig assistans till personer under 18 år, tar de också hänsyn till föräldrarnas ansvar. Barn och ungdomar kan bara få assistans för den tid som Försäkringskassan, eller kommunen, bedömer ligger utanför det ”normala” föräldraansvaret.

  Handläggarna bedömer vad som är normalt genom att jämföra med hur mycket tid föräldrar hjälper barn utan behov av assistans i samma ålder. Föräldraansvaret minskar ju äldre barnet blir.

  Om ett barn har mycket omfattande och krävande behov kan handläggarna i vissa fall bortse från föräldraansvaret.

  Får barnet rätt till personlig assistans kan det påverka rätten till vårdbidrag.