Sjukdom

För viss tid så länge uppdraget varar/Vikariat

Om du blir sjuk anmäler du det till din arbetsledare. Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar måste du skicka in ett läkarintyg till STILs kontor. Det är avgörande för att din frånvaro ska vara giltig och för att vi ska kunna betala ut sjuklön. Om du är sjuk längre än 14 kalenderdagar måste du skicka  läkarintyg både till Försäkringskassan och till STILs kontor så länge du är sjuk. Frånvaro utan giltig anledning kan få konsekvenser på din anställning.

Anställning per arbetad timme (tidigare timanställning)

Om du blir sjuk anmäler du det till din arbetsledare. Har du anställning per arbetad timme har du bara rätt till sjuklön om du blir sjuk under dina planerade arbetspass, under förutsättningar att du varit anställd längre än 14 dagar.

 

Artikel uppdaterad:
2020.01.13