Semester och annan ledighet

För viss tid så länge uppdraget varar/Vikariat

Om du har en anställning på tre månader eller längre har du rätt till semesterledighet. Det antal semesterdagar du har rätt till har bland annat att göra med din ålder. Du ansöker om semester hos din arbetsledare. Du måste ta ut minst 4 veckors betald semester varje år (20 dagar). Det är din arbetsledare som avgör om du har möjlighet att ta semester en viss tidpunkt eller inte.

Om du har en anställning på tre månader eller längre får du din semesterlön i samband med din semester. Om du har kortare anställning än tre månader, är semesterersättningen inkluderad i din timlön.

Om du vill ansöka om till exempel tjänstledighet eller föräldraledighet ska du göra det hos din arbetsledare. Skicka ansökan till STILs kontor efter att arbetsledaren har skrivit på.

Ansökan om semester eller annan ledighet gör du på blanketten Ledighetsansökan som du hittar längst ner på den här sidan.

Anställning per arbetad timme (tidigare kallad timanställning)

Som anställning per arbetad timme har du inte rätt till semesterledigt. Din semesterersättning ingår i timlönen.

Artikel uppdaterad:
2017.11.03

Dokument