Om oss: STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

STIL är en ideell förening av personer med funktionsnedsättning. Vi är en del av rörelsen Independent Living. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Personlig assistans är en mänsklig rättighet och ett verktyg för att leva det liv du vill. STIL är därför ett icke-vinstdrivande assistanskooperativ.

STIL bildades redan 1984. Genom vårt första projekt kunde vi visa samhället och politiker att personlig assistans är billigare och mer effektiv än hemtjänst. Tack vare vårt första projekt fick Sverige lagen LSS, som ger rätt till personlig assistans.

STIL har cirka 200 medlemmar och STIL är arbetsgivare åt ungefär 1 500 personliga assistenter. Alla som har sin assistans i STIL är också medlemmar i föreningen. Bara personer som själva har personlig assistans kan vara med och styra STILs arbete. Alla medlemmar och alla i styrelsen har själva personlig assistans. Ingen utomstående ska bestämma över oss eller tjäna pengar på oss.

Artikel uppdaterad:
2018.01.12