Om du som arbetsledare har symtom eller smitta

Om du har symtom

Om du som arbetsledare har symtom på coronaviruset ska du ringa till 1177, Vårdguiden, och följa deras instruktioner. Du behöver också kontakta din arbetsledarpartner som kan ge dig råd om försiktighetsåtgärder och göra en riskbedömning.

Om du har konstaterad coronasmitta

Om du som arbetsledare har konstaterad coronasmitta så behöver du kontakta din arbetsledarpartner eller växeln på STILs kontor snarast. Då måste vi tillsammans hitta lösningar på bemanning och arbetsmiljö kopplat till smittorisken. När kontoret är stängt, ring jourtelefonen 070-750 85 91.

Om du får besked om konstaterad coronasmitta så behöver du berätta för vården att du har personlig assistans. Be om information kring vilka försiktighetsåtgärder dina assistenter behöver vidta i sitt arbete. Återkoppla det till arbetsledarpartner.

Om någon annan i ditt hushåll är sjuk

Ifall någon annan i ditt hushåll är sjuk kan assistenten arbeta, men hen bör hålla avstånd till den sjuke. Hen ska naturligtvis också följa basala hygienrutiner och hostetikett. Om det är möjligt bör den som är sjuk försöka vistas i annat rum i största möjliga mån. Om det finns flera badrum/toaletter i hushållet är rekommenderar vi också att den som är sjuk använder en av dessa och de friska en annan.

Artikel uppdaterad:
2020.03.27