Hej och välkommen till STIL!

Vi är glada att du har börjat jobba som personlig assistent i STIL. Vårt mål är att alla ska bestämma i sitt eget liv. Du som assistent är en del av att göra det till verklighet. Det är ett viktigt jobb och vi hoppas att du kommer att trivas på ditt nya jobb. Här kommer lite information som kan vara bra att veta som nyanställd.

STILs modell

Personen du jobbar med kallas för arbetsledare. Din arbetsledare bestämmer hur din arbetsdag ska se ut och hur ditt schema ska se ut. Du ska prata med din arbetsledare först när du vill ansöka om ledighet, blir sjuk eller har någon fråga. Vissa arbetsledare i STIL har en medarbetsledare. Det är någon som ger stöd till arbetsledaren. Din arbetsledare kommer att förklara hur jobbet ska gå till. Fråga din arbetsledare om du inte förstår eller undrar något.

STIL är din arbetsgivare. STIL betalar ut din lön. STIL har det yttersta ansvaret för din arbetsmiljö och anställning. Din arbetsledare har en kontaktperson på STILs kontor. Kontaktpersonen kallas arbetsledarpartner. Du kan prata med arbetsledarpartnern om du har frågor som känns svåra att prata med din arbetsledare om, men vi vill gärna att du pratar med din arbetsledare först.

Så här gör du för att få rätt lön

Din löneform är timlön. Din lön betalas ut månaden efter att du har jobbat, den 25:e varje månad. När den 25:e är på en helg betalas din lön ut den närmaste vardagen innan.

Du ska skicka in din skattesedel till STIL för att kunna få din första lön. Du ska också anmäla vilket konto du vill ha din lön på. Det gör du på Swedbanks hemsida: www.swedbank.se/kontoregister. Din lönespecifikation ser du på www.swedbank.se/edokument. Det här gäller oavsett vilken bank du har.

Du får ett mail från STIL med information om hur du loggar in och tidrapporterar. Fyll i och godkänn din tidrapport innan den 3:e varje månad. 

Tystnadsplikt

Alla anställda i STIL har tystnadsplikt. Du får inte prata med andra om din arbetsledare eller hens vänner, familj och liknande om det finns risk att någon av dem kan ta skada. Tystnadsplikten gäller också fotografier, adresser och telefonnummer. Det är arbetsledaren som bestämmer om vad som kan vara skadligt. Du får inte bestämma det. Därför är det viktigt att du frågar din arbetsledare vad som gäller. Tystnadsplikten gäller också när du slutat jobbet. Tystnadsplikten gäller hela livet.

Rapportering av missförhållanden (Lex Sarah)

Enligt lag (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade (LSS) måste du genast berätta för någon på STILs kontor om du märker ett missförhållande kring din arbetsledare. Det gäller också om någon annan berättar om ett missförhållande eller om du ser en påtaglig risk för missförhållande. Ett missförhållande är inte hur arbetsledaren väljer att leva sitt liv, utan vilket jobb assistenterna gör. 

Arbetsmiljö

I STIL sker ett systematiskt arbetsmiljöarbete hos varje arbetsledare. Prata med din arbetsledare om du märker att något inte fungerar i din arbetsmiljö.

Nödtelefon

Ibland händer en akut kris som inte kan vänta till kontorstid. Då kan du ringa STILs nödtelefon, som är öppen när vår växel har stängt. Nödtelefonen har nummer 070-750 85 91. Nödtelefonen kan inte användas för att lösa bemanningsproblem.

Artikel uppdaterad:
2017.07.05

Dokument

Länkar

Hade du nytta av den här informationen?