Förslag till styrelse i Föreningen STIL

Valberedningen i STIL har arbetat fram ett förslag till styrelse i föreningen. Enligt förslaget ska det finnas nio ledamöter i styrelsen, inklusive ordförande. Inga suppleanter föreslås. Här är valberedningens förslag.

Ordförande

Jonas Franksson Nyval 1 år

Ledamöter 

Bengt Elmén      Omval 2 år
Jamie Bolling Omval 2 år
Tinna Romlin Wooremaa Omval 2 år
Tobias Samuelsson Omval 2 år
Annika Taesler Fyllnadsval 1 år

Ledamöter valda fram
till årsstämman 2020

Frida Inghamn  
Gilla Andersson  
Johan Björkvall Avsagt sig uppdraget
Mona Esbjörnsson  

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 1 år
med huvudansvarig auktoriserad revisor Gunilla Norman  

Internrevisorer

Kerstin Nilsson/Emma Johansson* 1 år

* Enligt valberedningens förslag delar två personer på uppdraget som internrevisor, för att säkra kontinuiteten. Beslut om förslag till internrevisor har tagits av Charlotte Ottosson och Susanne Berg

 

Valberedningen föreslår föreningsstämman:

Att välja föreslagen ordförande.

Att det ska vara nio ledamöter i styrelsen, inklusive ordförande.

Att välja föreslagna ledamöter till styrelsen.

Att välja föreslagen revisor.

Att välja föreslagna internrevisorer.

Artikel uppdaterad:
2019.05.23