Klicka för att spela filmen

Vad kostar neddragningar av personlig assistans?

Minskar kostnaderna om antalet assistanstimmar minskar? Vi har givit i uppdrag åt Mattias Näsman, ekonomhistoriker på Umeå Universitet, att göra en kostnadsjämförelse.

Det finns ett starkt politiskt tryck för att strama åt utvecklingen av den statliga assistansersättningen. Vi tror att frågan om kostnader för den personliga assistansen kommer att vara central i den kommande LSS-utredningen. Vi har givit i uppdrag åt Mattias Näsman, ekonomhistoriker på Umeå Universitet, att göra en kostnadsjämförelse.

Rapporten - Konsekvenser av indragen assistansersättning - presenterades under Almedalsveckan 2016. Seminaiet spelades in och finns att se ovan.

Artikel uppdaterad:
2018.01.09

Länkar