Engagera dig!

Har du normbrytande funktionalitet? Är du trött på att samhället gör det svårare för vissa och enklare för andra? Är du trött på att bli sedd som antingen ett offer eller en hjälte? Kom med oss. STIL jobbar för självbestämmande och frihet. Vi jobbar för lika rättigheter och skyldigheter - oavsett funktionsförmåga. STIL är en del av den internationella medborgarrättsrörelsen Indpendent Living (IL). Indpendent Living-rörelsens principer är därför utgångspunkten för STILs arbete.

Det här kan du göra:

Starta en peer support-grupp

Du som är medlem kan starta en medlemsgrupp. Peer support är engelska och betyder stöd från personer i liknande situation. Peer support bygger på att vi alla har erfarenheter som är viktiga. Läs mer om peer support här.

Aktivistnätverk

STILs aktivistnätverk består av medlemmar och stödmedlemmar. Det är personer som vill jobba med politisk påverkan utifrån STILs ideologi, principer och frågor. Just nu består nätverket av ungefär 10 personer och det kommer att kunna bli fler i framtiden. Nätverket jobbar med de frågor som finns under STILs medborgargolv. Alla som är med i nätverket ställer upp på STILs ideologi, men alla jobbar olika. Vissa bloggar, vissa anordnar demonstrationer, vissa skriver brandtal. Vad just du gör är upp till dig. Om du vill veta mer om aktivistnätverket, kontakta Jonas Franksson.

Artikel uppdaterad:
2018.04.11