"Det handlar om miljarder"

Forskare på Lunds universitet har i samarbete med STIL tagit fram en rapport som undersöker grunderna för den så kallade expertmetoden. Metoden har använts inom statliga utredningar för att beräkna och uppskatta mängden fusk inom personlig assistans. Siffrorna om fusk har bland annat använts av ansvarig minister i en rad debattinlägg, och även för att ge Försäkringskassan i uppdrag att "bryta timutvecklingen" inom assistansersättningen.

Läs rapporten som PDF nedan, eller beställ den i tryckt format genom att kontakta oss!

Artikel uppdaterad:
2018.09.26

Dokument