Lön och OB- och jourersättning

Du har löneformen timlön. Det betyder att du får betalt för varje timme du har arbetat. Din lön betalas ut den 25:e månaden efter att du har arbetat. Om du har arbetat kvällar, nätter eller helger får du OB- eller jourersättning enligt kollektivavtalet. Semesterersättningen ingår i detta belopp.

För att vi ska kunna betala ut din lön måste du registrera ditt konto på Swedbanks hemsida.

Du hittar din lönespecifikation på swedbank.se/edokument. Du loggar in med ditt Bank ID. Har du Nordea eller Swedbank kan du välja att få din lönespecifikation i din internetbank.

När får du din lön?

Under 2020 kommer din lön:

 • 24 januari
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 24 april
 • 25 maj
 • 25 juni
 • 24 juli
 • 25 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 25 november
 • 23 december
Artikel uppdaterad:
2020.01.13

Länkar