Lön och OB-ersättning

Du har löneformen timlön. Det betyder att du får betalt för varje timme du har arbetat. Din lön betalas ut den 25:e månaden efter att du har arbetat. Skulle den 25:e infalla under en helg, får du lön vardagen innan. Om du har arbetat kvällar, nätter eller helger får du OB-ersättning enligt kollektivavtalet.

Du hittar din lönespecifikation på swedbank.se/edokument. Din lönespecfikiation finns där, oavsett vilken bank du har.

 

Artikel uppdaterad:
2017.03.23

Länkar