Lön och OB-ersättning

Du har löneformen timlön. Det betyder att du får betalt för varje timme du har arbetat. Din lön betalas ut den 25:e månaden efter att du har arbetat. Om du har arbetat kvällar, nätter eller helger får du OB-ersättning enligt kollektivavtalet.

Du hittar din lönespecifikation på swedbank.se/edokument. Din lönespecfikiation finns där, oavsett vilken bank du har.

När får du din lön?

Under 2017 kommer din lön:

  • 22 juni
  • 25 juli
  • 25 augusti
  • 25 september
  • 25 oktober
  • 24 november
  • 22 december
Artikel uppdaterad:
2017.08.10

Länkar